Wykonawstwo kompleksowych robót wykończeniowych w budynkach technicznych - Budowa Tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku

1 wrzesień 2015

Zleceniodawca: Obrascon Huarte Lain (OHL SA)