Realizacja kompleksowych robót wykończeniowych w budynku kina - CH Brama Mazur w Ełku

2 czerwiec 2014

Inwestor: Planet Cinema Elk sp. z o.o.
Nasza firma jako Generalny Wykonawca robót wykończeniowych wypełniła w trakcie trwających 4 miesiące prac, kontrakt o wartości ponad 2 000 000 PLN.

Inwestor: Planet Cinema Elk sp. z o.o.

Nasza firma jako Generalny Wykonawca robót wykończeniowych wypełniła w trakcie trwających 4 miesiące prac, kontrakt o wartości ponad 2 000 000 PLN.